Snabblänkar
Här kan du se filmen från Fredrik Reinfeldts besök hos Hjälp Hemma… Läs mer
Kontakta oss

För ytterligare information, kontakta:
Katarina Borowiecka, VD
Telefon: 070-782 95 28
E-post:

PRESSMEDDELANDE – Hjälp Hemma
HH Logga - Press

Ny verkställande direktör och bolagsstyrelse på Hjälp Hemma i Sverige AB.

Hjälp Hemma i Sverige AB har glädjen att presentera ny verkställande direktör.

Katarina Borowiecka, som hittills varit vice-vd, kommer att ta över ansvaret efter ägaren Peter Svanborg som lämnar över rollen från och med fredagen den 10 januari 2014. Detta kommer att säkerställa fortsatt utveckling, nytänkande och kvalitativt kunnande inom företaget.

Det har känts som ett naturligt steg sedan Katarina återvänt till företaget, att lämna över taktpinnen till henne som på ett oerhört engagerande och kunnigt sätt hanterat vice-vd rollen. Jag önskar Katarina all lycka till och är helt övertygad om att hon kommer att fortsätta driva företaget på ett fantastiskt framgångsrikt sätt.”

Hjälp Hemma i Sverige AB vill även ta tillfället i akt och introducera sin nybildade bolagsstyrelse. Styrelseledamöterna är som följer:

Peter Bergermark, styrelseordförande.

Katarina Borowiecka, styrelseledamot.

Bengt Hjalmarson, styrelseledamot.

Peter Svanborg, styrelseledamot.

 

TEXT: Jarek Luczak

Stockholm 13/1 2014

Om Hjälp Hemma: Hjälp Hemma har sitt ursprung i företaget Karriär & Livsutveckling AB som sedan 2001 arbetat med friskvård för både privatpersoner och företag. Företagets fokus har alltid varit att skapa bättre förutsättningar för människor både inom deras yrkesliv och privat, vilket också speglar Hjälp Hemmas erbjudanden. Idén till Hjälp Hemma föddes ur grundaren Peter Svanborgs egen livssituation. Med många intressen och yrkesambitioner blev det svårt att få tiden att räcka till. Med en befintlig verksamhet med inriktning på att skapa ökad livskvalité för sina kunder var steget inte långt till att starta Hjälp Hemma. Peter engagerar sig även i branschspecifika frågor genom sitt ordförandeskap i IFHT, intresseföreningen för hushållsnära tjänster www.ifht.se.

2013 ÅRS NKI-UNDERSÖKNING
NKI-2013

HJÄLP HEMMA har sedan starten av sin verksamhet valt att anlita externa aktörer för att genomföra årliga undersökningar bland sina kunder. Dessa Nöjd Kund Index (NKI) undersökningar är ett ypperligt tillfälle för kunder att bedöma våra tjänster och ge oss sin feedback, liksom för företaget att få en klar översikt över kvalitén på sina tjänster.

Det är otroligt glädjande att se, att Hjälp Hemma återigen höjt sitt snittbetyg jämfört med tidigare år, vilket återspeglar vår tro på att vi faktiskt tillhandahåller den bästa städtjänsten Stockholm har att erbjuda. Samtidigt kan vi se vilka områden vi kan förbättra ytterligare i vår strävan att underlätta våra kunders vardag.

Snittbetyget i år ligger på fantastiskt höga 5.3 på en skala 1-6, vilket är en höjning mot föregående år och det högsta betyget hittills! Samt att 95% av kunder rekommenderar oss är otroligt glädjande läsning. Vi tar samtidigt till oss av alla synpunkter och kommentarer som deltagarna lämnat, både på ett individuellt och övergripande plan. Exempelvis kan vi se att många kunder även efterfrågar nya tjänster som håller på att undersökas och förhoppningsvis kan introducera framöver för att tillgodose efterfrågan.

Stort tack till alla som deltagit och medverkat till vår fortsatta utveckling framöver.

Ser fram emot ett nytt spännande år 2014.

 

TEXT:

Jarek Luczak

Stockholm 10/12 2013

HJÄLP HEMMA VÄXER TILL LANDETS TREDJE STÖRSTA FÖRETAG
Peter-och-Mathias
Hjälp Hemmas vd Peter Svanborg och säljare Mathias Bengtsson utanför företagets kontor vid Slussen.  FOTO David Gimlin
 

HJÄLP HEMMA fortsätter att växa och är redan nu Sveriges tredje största företag inom hushållsnära tjänster. Stabil tillväxt har varit i fokus under 2012 och visat sig ge goda resultat samt överträffat förväntningarna. Företagets strategi och satsningar under det gångna året har varit bidragande faktorer bakom framgången.

Vi nyanställer ungefär en ny medarbetare i veckan och är ständigt på jakt efter ny personal. Det är otroligt glädjande och samtidigt utmanande att fortsätta tillhandahålla den bästa städtjänsten Stockholm har att erbjuda ju större vi blir, samtidigt som det innebär en ökad trygghet för kunden”, menar Katarina Borowiecki, nygammal Operativ chef på Hjälp Hemma. Efter en time-out förra året med mycket resande återvände hon nyligen till sin gamla tjänst med nya erfarenheter i bagaget.

Även kontoret växer sig större för var dag; nyanställda arbetsledare, säljare och administrativ personal innebär att leverans av nya kontorsmöbler numera hör vardagen mer än undantaget till.

När vi flyttade in i våra lokaler för 2 år sedan verkade allt så stort att det nästan ekade i huset, och vi funderade länge på hur vi skulle fylla rummen?” menar Peter Svanborg, Hjälp Hemmas vd. ”Nu har vi knappt plats för fler skrivbord och måste snart börja se oss om efter ny lokal. Och då är vi ändå en medvetet slimmad organisation i förhållande till företagets storlek”.

LEDORDET för i år är kommunikation. Detta fokus kommer innebära en mängd olika utmaningar, såväl gamla och nya; från en utveckling av företagets interna svenskundervisning för de anställda till introduceringen av nya mediekanaler. Och mycket mer däremellan.

Lyhördhet och tydlighet är förutsättningar för en god och effektiv kommunikation. Med detta i åtanke kommer Hjälp Hemma bland annat att testa nya tjänster som kunder efterfrågat. Och med fler koncept under utveckling ser detta ut och bli ett väldigt spännande år.

Men än så länge är sommaren runt knuten och de efterlängtade semestrarna likaså. Vi på Hjälp Hemma vill därför passa på att önskar alla en skön och avkopplande ledighet!

 

Hjälp Hemma
Jarek Luczak

PRESSMEDDELANDE – Hjälp Hemma
HH Logga - Press

SVAR PÅ DN ARTIKEL: Rutavdrag: Föraktet mot ”pigor” kommer från vänster

Med anledning av Erik Helmersons artikel i Dagens Nyheter den 19 december Rutavdrag: Föraktet mot ”pigor” kommer från vänster, önskar Hjälp Hemma kommentera problematiken kring pigdebatten.

Att uttala sig på ett nedsättande sätt om en hel yrkesgrupp och bransch som år 2011 omsatte över 25 miljarder kronor och sysselsatte över 40000 människor runtom i Sverige, finner vi fullständigt oacceptabelt. Vi märker en fantastisk tillfredsställelse liksom yrkesstolthet hos våra över 100 anställda när de dagligen underlättar vardagen för tusentals familjer runtom i Stockholm. Denna yrkesgrupp förtjänar genuin uppskattning istället för att utsättas för en form av kollektiv samhällsnedvärderingen. Städyrket har idag en av dem lägsta statusen bland alla yrken, trots att 9 av 10 trivs med sitt arbete, och vi ser det som en viktig del av vårt dagliga arbete att aktivt arbeta för förändring av den förlegade pigbilden som dessvärre fortfarande finns i det svenska samhället.

Vi arbetar och kommer fortsätta att arbeta med en mängd olika insatser som syftar till att höja städyrkets status. Våra fantastiska medarbetare förtjänar verkligen inte den negativa bild som de ofta får i en bransch som inte bara växer för varje år utan även bidrar till att underlätta livet för så många människor” menar företagets VD och ordförande i Intresseföreningen För Hushållsnära Tjänster Peter Svanborg.

Det finns mycket riktigt en viktig poäng med att revidera hur skattebetalarnas pengar fördelas i samhället. RUT avdragen är, och har varit sedan det infördes, en av dem mest debatterade skattesubventionerna. Vad som inte nämns lika ofta är, att den nu faktiskt bringar in mer i skatteintäkter än vad den kostar staten! Det finns en mängd statistik som påvisar att städyrket är en ypperlig väg in på den svenska arbetsmarknaden för en väldigt stor andel nyanlända personer i Sverige; i synnerhet kvinnor för vilka städyrket ofta erbjuder ett första steg in i arbetslivet överhuvudtaget. Vad som däremot saknas i statistiken är hur betydelsefullt och värdefullt ett självständigt arbete egentligen upplevs. Egen försörjning innebär både ökad självkänsla och möjligheten att tillhöra en gemenskapskrets. Att dessa kvinnor lyckas balanserar sina liv mellan arbete, familj, ofta i kombination med svenskundervisning, gör att de verkligen förtjänar all uppskattning de kan få av samhället.

Vi anser vidare att det är ytterst viktigt att i debatten inte förbise den samhällsnytta dessa avdrag bidrar till; arbetsmöjlighet för en stor grupp människor som annars fastnar i svartarbete eller inte alls kommer ut i arbete, med allt vad det innebär. Tillhandahållandet av städtjänster skapar även ett större utrymme för arbetande kvinnor att göra karriär och balansera sin vardag, genom att avlasta dessa kvinnor som fortfarande alltför ofta får dra städlasset hemma. Ur en hälsoaspekt hör vi ofta våra kunder intyga hur tjänsten faktiskt sänker den höga stressbelastning storstadsbor ofta tampas med. Listan kan göras lång på de positiva samhällseffekterna. Vi är övertygade om att ju fler som upplever fördelarna hushållsnära tjänster för med sig, desto större uppskattning kommer såväl branschen som yrkesgruppen att erhålla. Och välförtjänt sådan, oavsett om kritiken kommer från vänster eller höger.

 

TEXT:

Jarek Luczak

Stockholm, 20/12 2012.

 

Om Hjälp Hemma:

Hjälp Hemma har sitt ursprung i företaget Karriär & Livsutveckling AB som sedan 2001 arbetat med friskvård för både privatpersoner och företag. Företagets fokus har alltid varit att skapa bättre förutsättningar för människor både inom deras yrkesliv och privat, vilket också speglar Hjälp Hemmas erbjudanden. Idén till Hjälp Hemma föddes ur grundaren Peter Svanborgs egen livssituation. Med många intressen och yrkesambitioner blev det svårt att få tiden att räcka till. Med en befintlig verksamhet med inriktning på att skapa ökad livskvalité för sina kunder var steget inte långt till att starta Hjälp Hemma. Peter engagerar sig även i branschspecifika frågor genom sitt ordförandeskap i IFHT, intresseföreningen för hushållsnära tjänster www.ifht.se.

PRESSMEDDELANDE – Hjälp Hemma
HH Logga - Press

VI VÄLKOMNAR ALLA KVINNOR

Med anledning av Elin Landells debattartikel i Dagens Nyheter den 23 oktober 2012 vill Hjälp Hemma erbjuda sin syn på problematiken rörande nyanlända kvinnors svårigheter med etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Hjälp Hemma som Sveriges tredje största företag inom hushållsnära tjänster, är verksamt i Stockholmsområdet och anställer över 100 kvinnor motsvarande omkring 95% av företagets sammanlagda personalstyrka, samtliga med utländsk bakgrund.

Vår mångåriga erfarenhet av nära samarbete med kvinnor från världens olika hörn innebär att antagandet att nyanlända kvinnor skulle vara mindre benägna att arbeta även i våra ögon förefaller felaktigt och missledande. Tvärtom har vi under årens lopp märkt en oerhörd initiativförmåga, engagemang och kompetens hos våra kvinnliga medarbetare. Vi ser dagligen hur de utvecklas professionellt, avancerar från lokalvårdare till kvalitetskontrollant, arbetsledare och andra nyckelroller inom såväl vår egna organisation som andra företag och branscher. Genom arbete på Hjälp Hemma erbjuds medarbetarna en gemenskap och tillhörighet, istället för ”socialt och ekonomiskt utanförskap” avsaknaden av arbete kan innebära, enligt debattören.

I artikeln tas även problemet med låg utbildningsnivå bland nyanlända kvinnor upp. Arbete med hushållsnära tjänster kräver inte nödvändigtvis perfekta språkkunskaper i svenska. På Hjälp Hemma internutbildar vi all vår personal vilket både säkerställer en kvalitativ städtjänst och innebär en kompetenshöjande utveckling för vår personal. I likhet med debattören märker vi en brist i utbudet av SFI och SAS undervisning, vilket ofta medför att många tvingas välja mellan arbete och utbildning. Ett rikare och varierande utbud av svenskundervisning skulle med stor sannolikhet innebära att många nyanlända kvinnor inte skulle behöva välja bort det ena framför det andra.

Men vi ser ytterligare ett anmärkningsvärt samhällsproblem i frågan som behöver belysas. Det är den oförtjänt låga statusen städyrket fortfarande dras med år 2012. I en starkt kvinnodominerad yrkesgrupp blir detta extra kännbart för de många nyanlända kvinnorna för vilka städyrket så ofta är ett första steg på den svenska arbetsmarknaden. När till och med diverse politiker stämmer in i kören och uttalar sig på ett nedvärderande sätt om hela yrkesgruppen, innebär det föga överraskande betydande svårigheterna för dessa duktiga medarbetare. Hur ska de kunna känna yrkesstolthet och värde av sitt hårda arbete i ett sådant samhällsklimat? Vi tror att detta kan utgöra ett stort psykologiskt hinder för dem att överhuvudtaget ta steget ut i arbetslivet. Medan somliga politiska partier än idag ägnar sig åt att debatterar skäligheten med RUT avdrag, efterlyser vi att de istället inser hur värdefull städbranschen ofta är för en mycket stor del av nyanlända kvinnor. Debattören påpekar att ”arbete är naven i den svenska välfärdsmodellen”. Då är inte heller lämpligt att sticka huvudet i sanden och blunda för den stora andelen kvinnor som ständigt söker sig bort från svartjobben inom städbranschen till seriösa aktörer som Hjälp Hemma, där de äntligen får uppleva trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och andra fördelar med lagligt arbete. Vi är samtidigt övertygade om, att det finns en betydligt större andel arbetande nyanlända kvinnor än vad som återspeglas i den statistiken debattartikeln framhåller. Just eftersom vi dagligen får samtal från dessa kvinnor som inget heller vill än arbeta lagligt på den svenska arbetsmarknaden. Vi sticker inte huvudet i sanden utan vågar deklarerar öppet, att en överväldigande majoritet av våra medarbetare kommit till oss direkt från den svarta arbetsmarknaden.

- ”Att vi lyckats locka, och ständigt fortsätter locka i huvudsak utlandsfödda kvinnor bort ifrån gråzonen, ser vi som en kontinuerlig utmaning och kvitto på den attraktionskraft en seriös arbetsgivare och trygg arbetsplats faktiskt besitter” menar Peter Svanborg, Hjälp Hemmas VD och ordförande i Intresseföreningen För Hushållsnära Tjänster.

Nyanlända kvinnor stöter dagligen på en rad olika svårigheter med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I fallet med städbranschen har problematiken alltså även en mer fundamental dimension; de kvinnor som verkar inom yrkesgruppen får ofta inga signaler på uppskattning från samhällets sida. Genom att förändra vår syn på städyrket kan vi riva ner ett utav dessa hinder, vilket i sin tur skulle underlätta för dessa kvinnor att känna yrkesstolthet och värde av sitt hårda arbete. Och just detta, om något, tror vi uppmuntrar människor till att ta steget ut i arbete. För är det någon av oss som inte vill uppskattas för sitt utförda arbete, i synnerhet när man är riktigt duktig på det?

 

TEXT:

Jarek Luczak,

Stockholm 25/10 2012

 

Om Hjälp Hemma:

Hjälp Hemma har sitt ursprung i företaget Karriär & Livsutveckling AB som sedan 2001 arbetat med friskvård för både privatpersoner och företag. Företagets fokus har alltid varit att skapa bättre förutsättningar för människor både inom deras yrkesliv och privat, vilket också speglar Hjälp Hemmas erbjudanden. Idén till Hjälp Hemma föddes ur grundaren Peter Svanborgs egen livssituation. Med många intressen och yrkesambitioner blev det svårt att få tiden att räcka till. Med en befintlig verksamhet med inriktning på att skapa ökad livskvalité för sina kunder var steget inte långt till att starta Hjälp Hemma. Peter engagerar sig även i branschspecifika frågor genom sitt ordförandeskap i IFHT, intresseföreningen för hushållsnära tjänster www.ifht.se.

PRESSMEDDELANDE – Hjälp Hemma
HH Logga - Press

Friskvårdsbidrag, intern språkkurs och spa-träff för alla städerskor på Hjälp Hemma

På Hjälp Hemma får städerskorna ta del av företagets vinst. Förutom detta erbjuder företaget även utvecklingssamtal, kickoffer och julbord.

Går det bra för företaget ska medarbetarna ta del av det, säger företagets vd Peter Svanborg.

Med anledning av den artikel som publicerades i Expressen 10 februari om hur städföretaget Rent Hos Dig utnyttjar sina anställda, vill Hjälp Hemma uppmärksamma sina kunder om hur de premierar sina medarbetare. Reportaget har skapat debatt och upprört många människor.

Hjälp Hemma har blivit kontaktade av oroliga kunder som undrat hur städbranschen fungerar och hur de behandlar sina städerskor.

–  Det var en kund som blev illa berörd av artikeln och hörde av sig till oss om frågor om hur städbranschen fungerar och vilka arbetsvillkor vi har, säger Kamil Borowski, arbetsledare på Hjälp Hemma.

Han berättar att medarbetarna har goda lönevillkor och att Hjälp Hemma följer kollektivavtalen och tillämpar 25 semesterdagar per år. Förutom detta erbjuder de även andra förmåner som friskvårdsbidrag och gemensamma aktiviteter i form av julbord och kryssningar.

–  Nu senast hade vi utlottning av en dator bland våra medarbetare. Vi försöker med andra ord uppmärksamma våra städerskor så gott det går, säger han.

Hjälp Hemma ser det även som extra viktigt att deras kunder kommer med konstruktiv feedback och synpunkter för att verksamheten ska bli ännu bättre.

–  Vi är måna om att våra medarbetare ska ha det bra och jag hoppas att de även känner så. Jagönskar att media kunde uppmärksamma bra arbetsgivare inom denna bransch eftersom sådana också finns, berättar Kamil Borowski.

Peter Svanborg instämmer men påpekar även att det fortfarande finns många fördomar om branschen.

–  För många av våra anställda är detta deras första arbete på den svenska arbetsmarknaden. Denna bransch är en bra väg in i yrkeslivet där det inte krävs perfekt svenska. Därför erbjuder vi en intern språkkurs för våra städerskor, säger han och påpekar att flera av medarbetarna vill avancera till att bli arbetsledare och därför blir motiverade att närvara vid kurserna.

Av de 70 anställda på Hjälp Hemma, kommer cirka 60 direkt från svartjobb och arbetslöshet. Peter Svanborg förklarar att de anställda får sina pensionspoäng, blir försäkrade och får en gemenskap tillsammans med sina kollegor.

–  Det skapar en bättre självkänsla med egenförsörjning och att ingå i ett sammanhang leder till att våra medarbetare får en ökad trygghet, säger han.

–  I mars delar vi ut 150 000 kr i bonus till de städerskor som gjort ett bra jobb. Så vitt jag vet är Hjälp Hemma det första företaget som premierar sina medarbetare på detta sätt.

 

Text & foto: Tomasz Swiesciak

 

Om Hjälp Hemma:

 

Hjälp Hemma har sitt ursprung i företaget Karriär & Livsutveckling AB som sedan 2001 arbetat med friskvård för både privatpersoner och företag. Företagets fokus har alltid varit att skapa bättre förutsättningar för människor både inom deras yrkesliv och privat, vilket också speglar Hjälp Hemmas erbjudanden. Idén till Hjälp Hemma föddes ur grundaren Peter Svanborgs egen livssituation. Med många intressen och yrkesambitioner blev det svårt att få tiden att räcka till. Med en befintlig verksamhet med inriktning på att skapa ökad livskvalité för sina kunder var steget inte långt till att starta Hjälp Hemma. Peter engagerar sig även i branschspecifika frågor genom sitt ordförandeskap i IFHT, intresseföreningen för hushållsnära tjänster www.ifht.se.

FRÅN 0 TILL 50 ANSTÄLLDA! – Nytt från Revisorn
Från 0 till...artikel bild

Peter Svanborg räknar med att behöva avskeda mer än hälften av sin personal om skattereduktionen för hushållsnära tjänster försvinner.

Peter Svanborg startade sitt städföretag för mindre än tre år sedan. Verksamheten har vuxit från noll till femtio anställda. En effekt av RUT-avdraget!

 

Peter Svanborg hade varit egen företagare inom försäljningsutbildning, personlig utveckling, organisationsutveckling och coaching. Så ville han göra något helt nytt. Året var 2007.

Han var lite trött på att arbeta med coaching och den typen av problemorienterat arbete. Han ville börja i en helt ny bransch och kom då att tänka på hushållsnära tjänster. RUT-avdraget skulle börja tillämpas den 1 juli det året.

Två fler varje månad

Det kändes lockande att starta ett städföretag. Han gjorde en enkel marknadsundersökning och upptäckte två saker: marknadsföring och att ta hand om personalen – det var aktörerna inom hushållsnära tjänster inte så särskilt bra på.

Då bestämde han sig för att satsa på städning.

Han startade sitt företag Hjälp hemma och det har i princip vuxit med två medarbetare i månaden.

Det har gått från noll till drygt femtio anställda på mindre än tre år. Just nu ser det ut att fortsätta uppåt.

Stort sug på marknaden

- Det finns ett stort sug på marknaden för hushållsnära tjänster, säger Peter Svanborg. Vi har inte kunnat ta emot alla kunder utan har ibland fått stänga av marknadsföringen för att hinna med.

Han konstaterar att behovet är stort – särskilt i storstäderna. Där är livet mer hektiskt, människor har mycket att göra.

- Och i ett land som Sverige förutsätts det väl i princip att båda i familjen jobbar. Det har blivit en nödvändighet för att ”driva familjen” ekonomiskt. Samtidigt har vi en kultur att inte bo så nära släkt och vänner. I många andra länder hjälps hela släkten åt med att ta hand om barn och hem.

Utrymme för familjen

Men här har skattereduktionen för hushållsnära tjänster stor betydelse för att skapa utrymme för familjen som sådan.

Peter Svanborg ser också tjänsterna som särskilt viktiga för kvinnorna. Visst har Sverige kommit långt i sitt jämställdhets -arbete. Men i allmänhet drar kvinnorna fortfarande en större del av lasset.

- Tack vare den här tjänsten skapas ett större utrymme för kvinnorna att göra sin karriär, menar Peter Svanborg.

Från arbetslöshet och svartjobb

Nittiosex procent av de anställda hos Hjälp hemma kommer från arbetslöshet eller svarta jobb. Alla utom en är kvinnor och i princip alla har invandrarbakgrund. De kommer från fem olika länder, de flesta från Polen.

- Detta är en bra väg in i yrkeslivet när det inte krävs perfekt svenska, säger Peter Svanborg. Människorna kommer in på arbetsmarknaden, får pensionsrätt, försäkringar, arbetskamrater och får känna delaktighet och tillhörighet relativt tidigt i sin bana.

Mer än hälften får gå

Peter Svanberg hade inte räknat med att företaget skulle bli så här stort, i varje fall inte så snabbt.

Men vad händer om RUT-avdraget försvinner?

- Ja, då får vi sparka mer än hälften av personalen. Det är vad som händer. De rikaste kunderna kommer att ha råd ändå, utan bidrag. Men medelinkomsttagare kommer att huka bakom en övre gräns för vad de vill lägga på städning.

Flera kan köpa – vitt

Det talas mycket om att det nästan bara är rika som utnyttjar avdraget för hushållsnära tjänster. Hur ser du på det?

- Städtjänster kan kanske sorteras in under begreppet vardagslyx. Som med nästan allt annat här i livet så är det de som har råd som köper det där lilla extra. Nu har det tack vare avdraget blivit möjligt för många fler att köpa städtjänster – och att göra det vitt. Men städning är förstås en tjänst som var och en också kan utföra själv. Den enskilde funderar naturligtvis över hur många timmar han eller hon måste arbeta för att betala för tjänsten. Det är så det fungerar. Blir det dyrare, blir det färre som har råd.

Skillnad mellan tjänster

Sedan finns det många andra tjänster som var och en måste betala för oavsett bidrag. Det kan vara förenat med vissa svårigheter att klippa håret själv. De flesta av oss varken får eller kan dra elektriska ledningar etc.

- Det är skillnad på tjänsterna i olika serviceyrken, säger Peter Svanborg. Men blir det dyrare att köpa städtjänster, blir det många som kommer att städa själva.

Den kraftiga ökningen

Bedömningen att personalen kommer att minska med mer än hälften gör Peter Svanborg dels utifrån sina erfarenheter genom kundkontakter, dels utifrån det faktum att köp av hushållsnära tjänster ökade så kraftigt när RUT-avdraget infördes den 1 juli 2007.

En ytterligare ökning blev det efter den 1 juli 2009. Då behövde kunden inte längre betala hela städfakturan och sedan gå till Skatteverket för att få skattereduktion. I stället betalar kunden nu bara sin halva medan städföretaget hämtar den andra halvan från Skatteverket. Kunderna är glada för att slippa ligga ute med pengarna som avdraget ger.

Mycket administration

Har du någonsin ångrat att du gav dig in i marknaden för hushållsnära tjänster?

- Nja, det var lite tufft i början när jag upptäckte att det var så mycket administration och logistik. Och det är ett utmanande och krävande jobb att handskas med så mycket personal. Men sedan starten har jag lärt mig väldigt mycket. Nu har vi en liten grupp på sex personer som fungerar som en ledningsgrupp och där vi delar på ledning och administration. Det fungerar bra.

Branschorganisation

Peter Svanborg är ordförande i branschorganisationen IFHT, Intresseföreningen för hushållsnära tjänster. Den ska vara en gemensam kraft för att informera och påverka i frågor som gäller sådant som omfattas av skattereduktionen för hushålls -nära tjänster.

 

INGE WENNBERG

http://www.ekonomisverige.sehttps://web.archive.org/web/20130202083612im_/http://www.hjalphemma.se/wp-content/uploads/2011/03/NFR_04_10_nytt-fran-revisorn1.pdf

STÄDHJÄLP LOCKAR ALLT FLER – Mitt i Tyresö
Städhjälp lockar...artikel bild

I Tyresö använder flest skatteavdraget i Sofieberg och Skälsätra.

Allt fler vill slippa städstöket. Under det första halvåret efter att möjligheten till skatteavdrag för tjänster i hemmet infördes sökte 274 Tyresöbor skattereduktion.

- Vår kundkrets har ökat markant i Tyresö, säger Åsa Andersson, vd för Hemfrid.

Städerskan Renata Piascowy på städfiman Hjälp hemma har ungefär fyra timmar på sig när hon ska städa villan på Thulevägen i Tyresö. Jag brukar inleda med att undersöka vad som behöver göras så jag hinner med allt, säger hon och sätter i gång.

Efterfrågan på hushållstjänster är stor i hela Tyresö men lite större i områden kring Sofieberg och Skälsätra. Under vissa perioder sedan skatteavdraget för hushållsnära tjänster infördes i juli 2007 har städfirman Hjälp hemma inte haft möjlighet att ta emot flera nya kunder.

- Sedan dess har vi anställt ungefär två personer i månaden. Nu har vi kommit i kapp och har 30 anställda, säger Peter Svanborg, vd för Hjälp hemma.

Under inkomståret 2007 beviljades 274 personer i Tyresö skattereduktion jämfört med exempelvis 208 i Haninge. Antalet beviljade har sedan dess ökat men finns inte sammanställda förrän Skatteverket har slutfört 2009 års taxering. Peter Svanborg ser ljust på framtiden. Särskilt med tanke på att riksdagen nu ska ta ställning till ett nytt förslag i mars som innebär att kunden kan göra avdrag direkt.

- I så fall kommer de som köper tjänster inte att behöva ligga ute med pengarna, säger han. Den nya regeln planeras att börja gälla från och med 1 juli i år. För närvarande kan de som vill dra av för tjänster de köpte i fjol göra det först när de deklarerar i år.

Hemfrid är den största städfirman i Stockholm och har expanderat från 350 anställda före juli 2007 till 850 i dag. Även de har en växande kundkrets i Tyresö, berättar vd:n Åsa Andersson.

- Vi har upprättat ett lokalt team med 35 städare och har runt 350 fasta kunder i Tyresö, säger hon.

Hemfrids och Hjälp hemmas priser och kunder liknar varandra. De flesta vill ha hjälp med en grundlig städning varannan vecka, vilket kostar runt 1 500 kronor netto.

- Den typiska kunden är en barnfamilj med dubbelarbetande föräldrar eller par som satsar på karriären. Enligt en undersökning som Skatteverket gjort visar det sig att de som använder sig av hushållsnära tjänster har en årlig snittlön på cirka 300 000 kronor, säger Peter Svanborg.

Ett av den borgerliga majoritetens argument för skattereduktion var att svart städhjälp skulle bli vit. Om så verkligen blivit fallet är svårt att säga.

- Vi har inga sådana uppgifter. Men det var många företag i branschen som ansökte om F-skattsedel förra året, säger Erik Boman på Skatteverket.

Avdragsmöjligheten är förstås inte gratis för samhället. Bara första halvåret beviljades 121 miljoner kronor i skattereduktion.

 

Anna-Karin Sandström

http://arkiv.mitti.se:4711/2009/7/tyreso/MITY04A20090210TYV1.pdf

DRA AV FÖR STÄDHJÄLP BLIR LÄTTARE – DN
DN

Det ska bli enklare för den som köper hushållsnära tjänster. Kunden ska få skattereduktionen på räkningen redan när tjänsten köps, föreslår en utredning. I dag får kunden göra avdrag och vänta tills skattepengarna kommer.

För nästan ett år sedan infördes skatteavdrag för den som köpte hushållstjänster som städning, matlagning och disk i hemmet. Kunden får göra avdrag för tjänster på 50 000 kronor per år.

Utredningen föreslår nu en förändring så att kunden ska slippa pappersjobbet. I stället blir det säljaren som får kontakta Skatteverket för att få resten av pengarna. Det ska kunna gå på tio dagar,
menar skattedirektör Björne Sjöqvist som gjort utredningen.

Som avdragsgilla tjänster räknas bland annat städning, enklare klädvård, matlagning, disk, enklare trädgårdsskötsel, snöskottning och barnpassning.

Reaktionerna på förslaget var positiva från flera håll när det presenterades på torsdagen.
Finansminister Anders Borg säger sig vara nöjd och vill utvidga modellen till att även omfatta byggtjänster i hemmen, så kallade rot-avdrag, enligt nyhetsbyrån TT.

Peter Svanborg, ordförande i branschorganisationen IFHT, tror visserligen att det blir mer pappersarbete för företagen, men ser samtidigt en stor fördel:
- Tjänsterna blir mer tillgängliga för en bredare publik. Även de som inte har råd att ligga ute med pengarna kan använda sig av dem, säger Peter Svanborg till DN.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla från den 1 januari 2009.

 

Hasse Eriksson

http://www.dn.se/ekonomi/dra-av-for-stadhjalp-blir-lattare

AVDRAGSRÄTT GER MÅNGA STÄDJOBB – SVD
Avdragsrätt ger...artikel bild

Avdragsrätten för hushållsnära tjänster som städning har varit en av årets mest debatterade reformer. Nu drar det ihop sig till avräkning för de första sex månaderna.

Snart är det bokslut för det första halvåret med avdragsrätt för hushållsnära tjänster.

Under 2007 har nyregistreringarna av f-skattesedlar för städföretag ökat med 25 procent och etablerade städföretag rapporterar stora nyanställningar. Men antalet avdragsansökningar som skickats till Skatteverket är ännu litet.

Blir det en succé som regeringen och städföretagen hoppats eller var intresset för städ- och trädgårdshjälp i verkligheten rätt ljummet?

Den 1 februari 2008 stänger Skatteverket dörren för att söka avdrag för hushållsnära tjänster som utförts under 2007. Strax innan jul hade 1958 ansökningar kommit in. Det är minst sagt långt i från de 45000 ansökningar som regeringen har räknat med årligen.

Enligt Bengt Agnebjörk på Skatteverket är det dock för tidigt att dra några större växlar på antalet inkomna ansökningar.

–När vi hade ROT-avdraget
för byggjobb kom 80 procent av avdragsansökningarna in den sista månaden och jag tror det blir något liknande nu, säger han.

Bland städbolagen själva är tongångarna positiva. Enligt Hemfrid, en av de största aktörerna, har antalet anställda ökat från 400 till 600 sedan reformen infördes den 1 juli, även om många av dessa är deltidsanställningar. Bolagets grundare Monika Lindstedt spår att antalet anställda kommer fortsätta att växa under 2008.

Hos Skatteverket visar
antalet nyregistrerade bolag inom städsektorn en tydlig uppgång för 2007. Under årets första elva månader har totalt 1254 nya städföretag fått f-skattsedel. Det är en 25-procentig ökning från de 974 städbolag som registrerades under motsvarande period 2006. Det totala antalet nya f-skattsedlar under året har samtidigt varit i stort sett oförändrat från ifjol.

Peter Svanborg är ordförande i Intresseföreningen för hushållsnära tjänster, IFHT. I augusti hade hans eget hemtjänstebolag, Hjälp hemma, tre anställda. Idag är de 16. Enligt Peter Svanborg rapporterar föreningens medlemmar kraftigt ökad efterfrågan på hushållstjänster. Störst är ­ökningen i storstäderna.

–Personligen har jag fått stänga av marknadsföringen sedan en månad tillbaka för att ha möjlighet att ta hand om de kunder vi har, säger han.

Liksom Skatteverket tror Peter Svanborg att det kommer rassla in avdragsansöknin gar i januari.

–Förmodligen är de som redan kommit in mest för enstaka uppdrag. De som har ett abonnemang har ingen anledning att skicka in något förrän året är slut, så de kan samla alla kvitton.

Regeringen räknar med 45000 ansökningar om skatteavdrag per år. Vad tror du om det?

–Det låter lite högt ändå, tycker jag, säger Peter Svanborg.

Att svarta jobb ska bli vita har varit ett av reformförespråkarnas starkaste argument. Huruvida svartjobben har minskat är för tidigt att säga, enligt Pia Blank-Thörnros på Skatteverket.

–Om man har ett avtal med någon sedan tidigare som inte är vitt, tar det kanske lite tid innan man säger upp det. Men på sikt tror jag att det här kommer att minska svartjobben. Om prisskillnaden är låg finns det inte någon anledning att köpa svart.

För många städbolag ligger timtaxan på 300 kronor i timmen, vilket ger en kostnad på 150 kronor per timme efter skattereduktion. Christina är strax över 50 år, bor i Stockholm och jobbar som mellanchef på ett bolag i läkemedelsbranschen. Hon betalar fortfarande svart till sin städerska som kommer från Polen.

–Jag har funderat på
att betala vitt, men inte tagit tag i det. Det är väl så att när något fungerar bra så låter man det rulla på. Sedan har jag förstått, utan att ha gjort någon större research, att det fortfarande är en rätt stor prisskillnad. Idag betalar jag ju bara 100 kronor i timmen.

 

Sara Lomberg

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/avdragsratt-ger-manga-stadjobb_7120499.svd

RENT HUS FÖR BARA 350KR – AB
RENT HUS FÖR 350KR

STUDERAR – OCH STÄDAR Kärleken förde Andrew Blair från England till Sverige för ett halvår sedan. Nu varvar han svenskstudierna på SFI med städning. ”Det är perfekt. Tio timmar i veckan städar jag, men den här veckan blir det 22 timmar”, säger han. Foto: MAGNUS WENNMAN

 

SÅ BILLIGT BLIR DET MED DET NYA SKATTEAVDRAGET

Varannan vecka städar Andrew Blair, 28, hemma hos Gunnel Winka, 76.

- Varför ska jag behöva få ont i ryggen när jag kan få hjälp, säger hon.

Gunnel Winka bor sedan tio år i en 65 kvadratmeter stor lägenhet på Södermalm i Stockholm. Ända fram till i sommar har hon alltid städat själv.

- Jag har haft vänninor som haft svart städhjälp tidigare. Men så fort det här med hushållsnära tjänster började bestämde jag att jag skulle hoppa på det.

350 kronor

För en etta på 35 kvadrat kan man nu få städning för 350 kronor. För en tvåa på 60 kvadrat och kåk eller lägenhet på 120 kvadrat får man rent hus för en dryg femhundring respektive 800 kronor.

Gunnel Winka kontaktade ”Hjälp hemma”, en av många nystartade firmor i hushållsnära tjänsterreformens spår.

För Andrews städhjälp betalar hon 359 kronor i timmen. Men efter skatteavdrag blir det bara halva summan, 179 kronor och 50 öre.

- Det finns såna i huset som behöver den här hjälpen bättre än jag. Men de vågar inte släppa in en främmande person i sina hem.

Anställer

Peter Svanborg är vd för ”Hjälp hemma” och även ordförande i hushållsnära tjänster-firmornas intresseorganisation, IFHT.

- Det är ett otroligt tryck. Vi har anställt en person i veckan sedan vi drog igång. Nu är vi fjorton, säger han.

- Jag har så många förfrågningar att vi får tacka nej till en del. Eller be dem återkomma om en vecka.

 

LEIF-ÅKE JOSEFSSON

http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article11286306.ab

NYA SKATTE REGLER FÖR HEMHJÄLP – Privata Affärer
Privata Affärer

Från och med 1 juli gäller skattereduktion för dig som anlitar någon att utföra hushållsnära tjänster. Maxavdraget är 50 000 kr. Här är reglerna

Både Skatteverket och Privata Affärer  har fått många frågor om vad som gäller för att man ska få skattereduktionen om man anlitar någon som hjälper till i hemmet. Intresset från allmänheten verkar vara över all för väntan.

Antalet nystartade städföretag har ökat med 30 procent sed an förra året i Stockholm, säger Peter Svanborg, VD i det nysartade företaget Hjälp Hemma, samt ordförande i Intresseföreningen för Hushållsnära tjänster. På andra or ter ä r ökningen ännu större, i Ma mö ha r det startats  50 procent fler städföretag.

- Nu när jobb och skola tar fast har efterfrågan ökat markant. Vi håller just på och nyanställer personal, men det är svårt att hitta bra personal, säger Peter Svanborg.

En hemstädare tjänar normalt i intervallet 87-110 kr i timmen beroende  på ålder, erfarenhet och arbetsgivare.

Peter Svanborg är både nöjd och missnöjd med reform en. Han anser att kunderna får vän ta för länge på avdraget.

- Det vore bättre med en  konstruktion där avdraget sker direkt och att det är leverantören av tjänsten som sköter den ekonomiska transaktionen, säger han .

Ett sådant förslag finns hos regeringen, men ingen vet om eller när det genomförs .Vid års­ skiftet räknar bran schen dock med att skattereduktion en även ska gälla dem som har hushållsnära tjänster som löneförmån, enligt Peter Svanborg.

Det är ju städning som efterfrågas inledningsvis när denna nya marknad öppnas. Normalpris för städning i bostäder ligger kring 300 kr, upp till 350 kr. Med det nya avdraget blir priset bara hälften, 150-175 kr i tim men. Den stora prisskillnaden är den främsta orsaken till den snabba ökningen av efterfrågan på städtjänster.

Villkoret för skattereduktion är att de tjänster som utförs sker i bostaden, eller i nära anslutning till där du bor. Den som utför tjänsterna  måste  ha  F-skattsedel. Skattereduktionen är utfor mad så att du kan  få tillbaka hälften av vad tjänsterna kostar upp till en sammanlagd årskostnad på 100 000kr. För tjänster som du köper utöver det beloppet går det inte att få någon skattereduktion.

Det finns även en minsta nivå. Du måste köpa tjänster för minst 1000 kr för att få skattereduktionen.

För innevarande år är maxavdraget 25 000 kr för ett underlag på 50 000 kr, eftersom de nya reglerna infördes vid halvårsskiftet.

Det ä noga fastslaget vilken typ av tjänster som går att dra av, till exempel städ- och trädgårdsarbete. Skatteverket har också listat vilka tjänster som inte är berättigade till skattereduktion.

CHRISTER FÄLLDIN

Privata Affärer

NU HAR CHATARINA RÅD MED STÄDHJÄLP – Mitt i Kungsholmen
NU HAR CHATARINA RÅD MED STÄDHJÄLP

Bernadeta Sulek, som städar hemma hos Catharina Sparre, välkomnar skattereformen. Den gör att fler städare kan få jobb, säger hon. FOTO: NIKLAS BJÖRLING

Får tillbaka hälften av de pengar hon betalat.

Sedan den 1 juli har det blivit billigare att anlita städhjälp. En av dem som börjat köpa städning är Chatarina Sparre på Kungsholmen. – Det är underbart att komma hem när det är städat, säger hon.

Med vana rörelser tar Bernadeta Sulek ett par rejäla tag med dammsugaren över den stora röda mattan. Sedan ställer hon maskinen åt sidan.

–  Jag tycker skattereformen var jättebra. Det innebär att fler av oss städare kan få jobb, säger hon.

Bernadeta Sulek är sedan cirka en månad tillbaka anställd på städfirman Hjälp hemma. I dag är det Chatarina Sparres lägenhet på Celsiusgatan som hon gör ren från golv till tak.

–   Jag har jobbat som städare i flera år. Det är ett fritt jobb som jag gillar, säger hon.

Chatarina Sparre är en av många Kungsholmsbor som valt att anlita städhjälp efter den  1 juli i år. Det var dagen då regeringens omdebatterade skattereduktion för hushållsnära tjänster, av vissa kallat ”pigavdraget”, började gälla. Det innebär att privatpersoner kan ansöka om avdrag på skatten för hushållsnära tjänster de köpt, exempelvis städning.

–  Det är en hjälp för mig i vardagen. Jag är egenföretagare och jobbar ofta väldigt mycket. Då är det fantastiskt skönt att komma hem när det är rent och luktar fräscht, säger hon.

Ungefär hälften av Chatarina Sparres vänner, inklusive hennes föräldrar, anlitar städhjälp.

–  Det är ingen som tycker det är något konstigt med det. Men jag tyckte inte riktigt jag hade råd förrän det blev aktuellt med skattere duktion, säger hon.

Hon berättar också att det var viktigt att ha råd med vit städhjälp. Det skulle ta emot att släppa in en oseriös firma i lägenheten, säger hon.

Hos Hjälp hemma har man märkt en markant ökning av kunder sedan den 1 juli. Enligt vd Peter Svanborg är det i dag tre till sex veckors kö för nya kunder, och flera andra firmor i branschen som Lokaltidningen Mitt i talat med vittnar om bråda dagar, framför allt i innerstan.

– De flesta av våra kunder är folk i karriären eller barnfamiljer, som helt enkelt inte hinner med att städa själva, säger Peter Svanborg.

Innan regeringen Reinfeldts reform började gälla den 1 juli debatterades frågan om skattereduktionen friskt. Från oppositionen kom kritik om att reformen bara gynnade de rika samtidigt som den cementerade gamla könsroller.

Bland annat var LO kritisk till förslaget och menade att reduktionen inte gav mer tid för jobb, utan snarare för de rikas golfspel.

Peter Svanborg följde debatten.

–   Det verkar som om folk tror att det är som för hundra år sedan, då pigor och drängar levde som livegna. Men det är tusentals människor som arbetar i den här sektorn i dag och jag tycker det är kränkande mot dem att tala i sådana termer, säger han.

Bernadeta Sulek nickar. Hon startar dammsugaren igen och beger sig in mot sovrummet.

– Jag trivs med mitt jobb och det är väldigt bra att färre städare behöver jobba svart, säger hon.

 

Pär Karlsson, tel 550 550 78

SÅ SLIPPER DU STÄDA – AB
så slipper du städa

STARTAR I HÖST Lena Loheim Kangevik och Kennert Kangevik planerar att anlita städhjälp varannan vecka i höst. Men det är tveksamt om de tänker ta hjälp av andra tjänster. “Det finns vissa saker man vill göra och har lust till. Till exempel att hålla på med trädgården”, säger Kennert Kangevik. Foto: BILLY ADOLFSSON

Aftonbladet tipsar om hur du köper städhjälp billigare

Skatteavdraget kapar priset med hälften.

Nu går städbranschen för högtryck.

Aftonbladets smarta guide hjälper dig att göra rent hus – billigt.

Normaltaxan för städning är mellan 300 och 350 kronor i timmen.

Efter det nya skatteavdraget för hushållsnära tjänster halveras det till cirka 150-175 kronor.

Explosion

Det har fått marknaden att explodera.

– I Stockholm har antalet nystartade städbolag ökat med 30 procent jämfört med förra året, säger Peter Svanborg, ordförande i intresseföreningen för hushållsnära tjänster.

– Och i Malmö har det ökat med 50 procent.

Enligt Peter Svanborg började många undersöka marknaden redan i våras – för att nu i höst slå till på riktigt.

– Vi ser en enorm efterfrågan, framför allt nu när semestern är slut och skolor och jobb rullar igång igen.

Kvasten lejs bort

Framför allt städningen lejs bort.

– Städtjänster på abonnemang, alltså en återkommande städtjänst varje eller varannan vecka, är vanligast.

Mindre populärt är omsorgstjänster och trädgårdsarbete.

– Det är ofta ett väldigt säsongsberoende uppdrag, säger Peter Svanborg.

Familjen Loheim Kangevik i Tyresö utanför Stockholm räknar med att anlita städhjälp fem timmar varannan vecka nu i höst. Det betyder ungefär 3 000 kronor i månaden.

– Dels är det väldigt skönt att komma hem till ett städat hem, dels är det en möjlighet att slippa ett gräl i familjen, säger Lena Loheim Kangevik.

– Alla vill ha rent, men ingen vill städa.

 

Liv Sander

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11188898.ab

DISK OCH DAMM NY MARKNAD – DN
DN

Skatteavdrag för hushållstjänster verkar locka nya entreprenörer. Antal nystartade företag i städbranschen ökar mer än tidigare. Men i omsorgsbranschen går tillväxten trögare. ”Folk är rätt ovana att köpa sådana här tjänster”, säger näringsminister Maud Olofsson.

Hittills i år har antalet nyregistrerade företag i städbranschen ökat med nästan 30 procent, visar ny statistik från Skatteverket som DN tagit del av. Mellan åren 2005 och 2006 var ökningen 18 procent samma period.

- Ökningen tyder på att företagen ser att det finns en marknad, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

De nya reglerna infördes den 1 juli och medger skatteavdrag för tjänster som städning, matlagning och disk. Under juli så var ökningen av antal registrerade städföretag 33,5 procent. 107 i år mot 71 förra året.

På Skatteverket har man varit osäker på hur stort intresset skulle vara. Där räknar man med att antalet nyregistrerade företag kommer att öka under hösten. Pia Blank Thörnroos tror att en del av dem som tillkommit är sådana som tidigare inte tyckt att det varit viktigt att ha F-skattesedel.

- Har man ett städföretag och vill ha många kunder måste man ha F-skattesedel, säger hon.

Stockholmsområdet står för nästan 40 procent av alla nya företag. Skåne- och Smålandsregionen är god tvåa med 22,5 procent.

- Det är väl i storstan som det kommer först och marknaden är störst, bedömer Pia Blank Thörnroos.

Regeringen har lanserat förslaget som ett sätt att skapa nya jobb. Näringsminister Maud Olofsson är nöjd med de nya siffrorna för städbranschen och tror också på ett uppsving i höst.

- När man ser vilka möjligheter det finns så kommer det att öka, säger näringsministern.

Om det blivit ökad fart för städområdet så går det trögare inom omsorgsbranschen. Skatteverket medger även stöd till personer som kan behöva hjälp med personlig hygien, besök på vårdcentral eller liknande. Men här är intresset klenare.

Till och med juli i år var ökningen av nyregistreringar 10 procent mot 24 procent förra året, enligt Skatteverket.

- Folk är mer ovana att köpa sådana här tjänster så det finns en större tröghet när det gäller sociala tjänster. Det blir en längre startsträcka, tror Maud Olofsson.

- När barnfamiljerna upptäcker att de kan få hjälp att hämta på dagis så kan det ta fart, menar hon.

Hos den nystartade Intresseföreningen för hushållsnära tjänster tror man att ökningen i städsektorn är en kombination av de nya skatte-
effekterna och mediernas uppmärksamhet.

- Det skulle vara trist om någon i branschen missköter sig och svärtar ned, säger Peter Svanborg, ordförande.

Han är också vd för ett företag som satsar på den nya marknaden (se artikel nedan ).

Skatteverkets statistik omfattar inte trädgårdstjänster.

 

Hasse Eriksson

http://www.dn.se/ekonomi/disk-och-damm-ny-marknad

FAMILJER VILL HA STÄDHJÄLP – DN
pressmeddelande1

Jenny Herrera kör i gång dammsugaren i en lägenhet på Fjällgatan i Stockholm. Hon har precis börjat jobba på ett nystartat företag som satsar på service i hemmet.

- Mina anställda kliver rätt in i hjärtat hos våra kunder, konstaterar Peter Svanborg, vd för Hjälp Hemma som registrerat sig i år. Tanken är att vara med och konkurrera om kunderna på den nya marknaden av privatpersoner som utnyttjar skatteavdraget.

Kunden på Fjällgatan har beställt 5 timmars arbete varannan vecka. När Jenny Herreras arbetspass är över så ska golven vara dammsugna och torkade, lägenheten dammad och disken tvättad.

Blir det någon tid över finns det en strykhög att ta sig an också.

Företaget startade verksamheten i maj. Bland annat har Peter Svanborg marknadsfört sig via hemsidor och bostadsrättsföreningar. Han har räknat med fem nya kunder i veckan och hoppas kunna ha hundra till årsskiftet.

- Nu under sommaren har det varit lugnt, men när jobb och skola tar fart så kommer tillströmningen att öka, säger Peter Svanborg.

Hanteringen av nycklar och larm och vem som betalar städmaterialet är frågor som dykt upp hos kunderna.

Grovt räknat finns två sorter som vill ha hjälp: dubbelarbetande familjer och de som gör karriär, inklusive ensamhushåll.

Marginalen är liten så någon större vinst räknar Peter Svanborg ännu inte med. Bland konkurrenterna finns visserligen de två jättarna i branschen, Hemfrid och Homemaid. Men största bekymret är de som arbetar svart, menar han.

De nya reglerna kan motverka det, tror Jenny Herrera:

- Jag tycker det är bra. Man riskerar mycket om man jobbar svart.

 

Hasse Eriksson

http://www.dn.se/ekonomi/familjer-vill-ha-stadhjalp